Kwalifikacje

UKOŃCZONE SZKOŁY:

2015r. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

           -Kwalifikacje nauczycielskie

2014r. Ośrodek Szkoleniowy MED-VET

           -Rehabilitacja psów(nr 516 406) – zoofizjoterapia

2010r. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości

            -Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

2008r. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MEDIATOR

            -Kurs Pedagogiczny dla mistrzów i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

KURSY I SZKOLENIA:

1997r. Kurs instruktora aerobiku, kulturystyki i ćw. Siłowych – AWF Wrocław

1999r. Kurs „Wykorzystanie urządzeń elektromedycznych w leczeniu bólu” – Kraków

1999r. Kurs „Lasery w medycynie” – Kraków

2004r Kurs „Kriostymulacja w medycynie” – Wrocław

2004r. Kurs „Laseroterapia i magnetoterapia w rehabilitacji” – Warszawa

2006r. Kurs „Wyciąg Sundersa w bólach kręgosłupa” – Łódź

2006r. Kurs „Korekcja wad postawy u dzieci i młodzieży” – Polanica Zdrój

2008r. Kurs „Kinesiotaping  whole body KT1 & KT2” – Rena Plus Edukacja Kraków

2008r. Seminarium „Leczenie zachowawcze zespołów bólowych kręgosłupa – wyciągi Sundersa”-Łódź

2009r. Kurs „Techniki tkanek miękkich”, „Mięśniowo-powięziowe uwalnianie” Centrum Terapii Manualnej dr A. Rakowski – Sierosław

2009-2010r. Sześciomodułowy podyplomowy kurs kwalifikacyjny dla lekarzy i mgr fizjoterapii w zakresie terapii manualnej w modelu holistycznym(320 godz.) Centrum Terapii Manualnej dr A. Rakowskiego – Sierosław

2010r. Uzyskanie prawa używania tytułu: Terapeuty Manualnego w modelu holistycznym (Dyplom nr 686/2010) Centrum Terapii Manualnej – Sierosław

2009-2010r. Ośmiomodułowy kurs terapii manualnej Kaltenborn – Evjenth(UEX, OEX, UWS, OWS, AEX2, AWS1, AWS2)

2011r. Szkolenie  „Zasady prowadzenia, przetwarzania, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medycznej – przepisy prawne I aspekty praktyczne”.

2011r. Szkolenie „Kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ”

2011r. Kurs „TERAPIA BAŃKAMI LEKARSKIMI ORAZ MASAŻ BAŃNKAMI CHIŃSKIMI”

2012r. Kurs „KONCEPCJA TERAPII OBRZĘKOWEJ wg ASDONKA”

2012r. Kurs „TERAPIA MANUALNA McKENZIEGO (A,B,C,D)”

2012r. Szkolenie  „Ustawa o działalności leczniczej. Jak działa w ochronie zdrowia po 1 lipca 2012 r. z uwzględnieniem nowelizacji z 14 czerwca 2012r.”

2014r. Kurs Rehabilitacja Psów dla Personelu Pomocniczego ZLZ – Wrocław

2015r. Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i resuscytacji krążeniowo – oddechowej BLS/AED – Wałbrzych

2016r. Warsztaty „Innowacyjne metody ortezowania i szynowania z tworzyw termoplastycznych Orfit” – Kończyna dolna, kończyna górna – Poznań